فروش میوه
خانه / کیوی شهسوار برند جهانی

کیوی شهسوار برند جهانی

فرماندار ویژه تنکابن با اشاره به کیفیت بسیار بالای کیوی مناطق غرب مازندران خصوصا‌ً کیوی تنکابن به اعتراف بسیاری از کارشناسان به دلیل عدم استفاده ازسموم وآفت کش ها،بسیار باکیفیت بوده ومشتریان زیادی درسایر کشورها

دارد.

.کیوی صادراتی به روسیه

تامین کننده وصادکننده کیوی

وی خاطرنشان کرد که باید ازاین محصول که میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد،حفاظت نمود ونباید اجازه داد تا دلالان وسودجویان به فعالان زحمت کش این عرصه زیان واردکنند.

بنابر آمار مراجع رسمی از سطح بیش از هشت هزار هکتار از باغ های کیوی کشور،سالانه حدود۲۲۱هزارتن کیوی برداشت می شود که حدود ۱۶۰هزارتن آن مربوط به کیوی مازندران است.

کانال تلگرام واتس اپ